Uslovi korišćenja

  1. Opšte odredbe

Uslovima korišćenja web sajta i elektronske prodavnice Beauty Bar Lis doo Beograd, uređuju se uslovi vezani za članstvo naših korisnika, način registrovanja istih, prava i obaveze članova, uslovi vršenja prodaje, način obračunavanja naknade i sva ostala pitanja koja su bitna i od značaja za funkcionisanje i korišćenja web sajta i elektronske prodavnice privrednog društva Beauty Bar Lis doo Beograd MB: 21420131, PIB: 111060157 , sa sedištem na adresi Stojana Protića br. 23, Beograd-Vračar, koje posluje kao trgovina na malo posredstvom pošte i korišćenjem interneta u skaldu sa propisima koji uređuju elektronsku trgovinu i kao takvi predstavljaju odrebe ugovora između Beauty Bar Lis doo Beograd i svakog registrovanog korinsika ( u daljem tekstu člana), kao i propisa kojima se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem web sajta i elektronske prodavnice. Sajt kao i celokupan sadržaj koji se na njemu nalazi su u kompletnom vlasništvu Beauty Bar Lis doo Beograd i namenjeni su realizaciji prodaje putem interneta i promociji elektronske trgovine. Svako korišćenje sadržaja sajta koje je suprotno uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjeno. Korisnici su članovi i gosti. Članovi su pravna i fizička lica koja su prihvatila ove uslove korišćenja i registrovala se da bi obavljala kupovinu putem e-prodavnice. Gosti su lica koja jednokratno pristupaju sajtu radi informisnja, ali bez registracije. Beauty Bar Lis doo posluje u skladu sa propisima Repubilke Srbije, a naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o elektronskoj trgovini i Zakonu o zaštiti potrošača.

  1. Ograničenje od odgovornosti

Beauty Bar Lis doo ne garantuje za tačnost i pouzdanost podataka koje korisnici prilikom registracije unose, a sami korisnici su se obavezali, prihvatanjem ovih uslova korišćenja, da unesu prilikom registracije tačne podatke, tako Beauty Bar Lis doo nije odgovoran za bilo koju štetu koja nastane kao posledica unosa netačnih podataka. Prodavac ne odgovara za kašnjenja u isporuci robe od trenutka predaje proizvoda kurirskoj službi. Beauty Bar Lis doo ne odgovara za štetu koja nastane kao posledica skrivenih nedostataka, grešaka ili nepravilnosti u radu zbog prenosa računarskih virusa, nemara korisnika te ponašanja suprotno Uslovima korišćenja. Beauty Bar Lis doo web sajt i prodavnica mogu povremeno biti nedostupni, a zbog neophodnog održavanja sistema, o čemu će blagovremeno obaveštavati korisnike putem drušvenih mreža i drugih internet stranica.

  1. Članovi, registracija, privatnost podataka

Da bi korisnik postao naš član, neophodno je da izvši registraciju na našu elektronsku prodavnicu. Registracija se vrši popunjavanjem formulara za registraciju. Da bismo Vam pružili određeni proizvod odnosno uslugu biće neophodno da nam dobrovoljno, prilikom registracije, date određene podatke. Članovi su u obavezi da čuvaju svoju pristupnu lozinku te da je ne otkrivaju trećim licima u suprotnom odgovorni su za svaku štetu koja nastane takvim korišćenjem njihovog naloga. Takođe nije dozvoljena registracija korisnika sa tuđim ličnim podacima. Beauty Bar Lis doo prikuplja od korisnika samo neophodne podatke koji su potrebni za pružanje informacija i poslovanje sa njima, sve u skaldu sa dobrim poslovnim običajima i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Vaše podatke koristićemo samo i isključivo kako bismo obradili i ispunili vaše porudžbine, isporučili Vam robu, komunicirali sa Vama u vezi sa proizvodima koje ste kupili i pružili vam korisničku podršku u vezi s istim. Takođe, Vaše podatke možemo koristi i da bismo Vas obavestili o našim proizvodma i uslugama. Pristup Vašim podacima imaju samo ona lica kojima su neophodni za realizaciju Ugovora o prodaji. Prilikom obrade i korišćenja Vaših podataka obavezujemo se da nećemo odstupati od člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Elektronska prodavnica nije namenjena za prodaju proizvoda deci ispod 13 godina. Ukoliko se desi da nam dete ispod 13 godina pošalje informacije bez saglasnosti roditelja ili staratelja, mi ćemo takve informacije, po obaveštenju roditelja ili staratelja, izbrisati iz sistema u najkraćem mogućem roku.

  1. Cene, isporuka

Cene koje su istaknute na dan porudžbine su finalne i izržene su u domaćoj valuti-dinarima kako se i naplaćuju od članova. Po zaključenju porudžbine na sajtu na mejl adresu koju ste uneli prilikom registracije stići će Vam potvrda o porudžbini što će se smatrati i časom zakljčenja Ugovora o prodaji. Isporuka se vrši putem kurirske službe na adresu korisnika koju je uneo prilikom kupovine. Poručeni proizvod biće vam isporučeni u roku od maksimalno 8 radnih dana od datuma potvrde porudžbine od strane Beauty Bar Lis doo. Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku ili će usled istih rok za isporuku biti produžen, o tome ćemo biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda.

  1. Ugovor-prava i obaveze

Ugovor koji korisnik zaključuje sa Beauty Bar Lis doo jeste Ugovor o prodaji na daljinu. Prodavac se obavezuje da kupcu dostavi izabrani proizvod na datu adresu u određenom roku, a kupac se obavezuje da prilikom prijema proizvoda plati cenu. Ugovor se smatra zaključenim onog trenutka kada prodavac primi obaveštenje od strane kupca o prihvatu ponude. Kupac može u roku od 14 dana da odustane od ugovora obzirom da se radi o Ugovoru koji je zaključen na daljinu. Izjava o odustanku od Ugovora smatra se blagovremenom ako je poslata prodavcu u roku od 14 dana od dana zaključenja istog. Ukoliko korisnik odustane od Ugovora dužan je da vrati proizvod prodavcu u roku od 14 dana od dana odustanka od istog. U tom slučaju proizvod mora biti neoštećen, nekorišćen, i u originalnoj ambalaži. Po prijemu proizvoda prodavac se obavezuje da kupcu izvrši povraćaj novca.

  1. Cookies (kolačići)

Kolačići služe da sačuvaju podatke na računaru korisnika. Beauty Bar Lis doo koristi kolačiće da pomogne korisniku da prilagodi potrebe korišćenja interneta svojim potrebama. Cookies ne mogu samostalno da pokreću program ili da “prenesu“ Virus Vašem računaru. Cookies služe ,na primer, da sačuvaju određeni unos podatka korisnika radi lakše korišćenja interneta. Jedna od glavnih prednosti kolačića je da obezbedi uštedu vremena korisniku. Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na nosaču podataka korisnika i koji čuvaju određena podešavanja i podatke za razmenu sa našim sistemom preko pretraživača korisnika. Kolačići se mogu i obrisati.

  1. Saglasnost

Predlažemo da se periodično informišete sa našim uslovima korišćenja jer se može desiti da su se promenili od Vaše poslednje posete. Korišćenje ovog web sajta podrazumeva da ste pročitali Uslove korišćenja i da ste saglasni sa istim, te ukoliko se ne slažete da gore navedenim uslovima korišćenja ili ne prihvatate iste molimo Vas da napustite sajt.

Me. je premium prirodni kozmetički brend za intimnu negu koji se proizvodi u Srbiji od najkvalitetnijih sastojaka kako na našem tako i na evropskom tržištu.